Ondernemersakkoord Midden Brabant

Door de economische crisis hebben ondernemers er op dit moment geen problemen mee om voldoende gekwalificeerde medewerkers te vinden. Maar deze trend gaat veranderen. De regio Midden-Brabant wordt de komende tien jaar hard getroffen door de vergrijzing. Meer dan 25.000 oudere werknemers verlaten de regionale arbeidsmarkt. De vraag naar gekwalificeerd personeel neemt toe. Waar halen ondernemers die mensen vandaan? Gelukkig is in de regio Midden-Brabant een enorm potentieel aan gemotiveerde arbeidskrachten. Het gaat hier om circa 11.500 mensen met ‘een afstand tot de arbeidsmarkt’. Denk aan mensen met een beperking, jongeren zonder startkwalificatie en vijftigplussers.Deze groep is zeer divers, maar deze mensen zijn in de toekomst hard nodig op de arbeidsmarkt. De instromers van vandaag zijn de ervaren medewerkers van morgen.
 
Ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen werken samen in het zogenaamde Ondernemersakkoord. Alle partijen zijn er van overtuigd dat dit het moment is om via een onconventionele aanpak deze minder kansrijke groep aan de reguliere arbeidsmarkt te verbinden. Het Ondernemersakkoord draagt hieraan bij.Met de ondertekening committeren de betrokken partners zich werk te maken van een gezamenlijke aanpak die leidt tot het opleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.Dit met het doel om ze daarna goed te kunnen plaatsen en bij goed functioneren een baan aan te kunnen bieden. Anderzijds richt het akkoord zich op de ontwikkeling en implementatie van nieuwe mogelijkheden om deze doelgroep aan het werk te krijgen.
 
Partijen die deelnemen aan het Ondernemersakkoord zijn ondernemers uit Midden-Brabant, de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW), Midpoint Brabant, UWV Werkbedrijf, ROC Tilburg, de Diamant groep, Baanbrekers en gemeenten uit de regio Midden-Brabant.Natuurlijk neemt ook Van den Bersselaar haar verantwoordelijk in deze en is zij aangesloten bij dit initiatief.
 
Voor meer informatie bezoek de website Werkplein Midden-Brabant
 
Meer nieuws
Facebook
LinkedIn
Youtube